زمین ۱۰۰۰ متر ائل گولی شادآباد مشایخ

زمین ۱۰۰۰ متر ائل گولی شادآباد مشایخ

آذربایجان شرقی ,تبریز

4 ماه پیش


قیمت: 1,000,000,000 تومان
فروش واحد مسکونی در سپهر صادرات

فروش واحد مسکونی در سپهر صادرات

آذربایجان شرقی ,تبریز

4 ماه پیش


قیمت: 8,000,000,000 تومان
كوي سهند شاهگلي

كوي سهند شاهگلي

آذربایجان شرقی ,تبریز

4 ماه پیش


قیمت: 2,500,000,000 تومان
آپارتمان 65 متر، آخونی، کوچه آژیری

آپارتمان 65 متر، آخونی، کوچه آژیری

آذربایجان شرقی ,تبریز

4 ماه پیش


قیمت: 1,800,000,000 تومان
خانه فروشی

خانه فروشی

آذربایجان شرقی ,تبریز

4 ماه پیش


قیمت: 6,000,000,000 تومان
آپارتمان صفر سهند ایل گلی

آپارتمان صفر سهند ایل گلی

آذربایجان شرقی ,تبریز

4 ماه پیش


قیمت: 5,800,000,000 تومان
مغازه فروشی در بازار سرپوشیده

مغازه فروشی در بازار سرپوشیده

آذربایجان شرقی ,تبریز

4 ماه پیش


قیمت: 3,500,000,000 تومان
مغازه در ارتش جنوبی

مغازه در ارتش جنوبی

آذربایجان شرقی ,تبریز

4 ماه پیش


قیمت: 5,000,000,000 تومان
باغ در روستای هفت چشمه شهرستان آذرشهر

باغ در روستای هفت چشمه شهرستان آذرشهر

آذربایجان شرقی ,تبریز

4 ماه پیش


قیمت: 650,000,000 تومان
آپارتمان ۶۸ متری شهناز

آپارتمان ۶۸ متری شهناز

آذربایجان شرقی ,تبریز

4 ماه پیش


قیمت: 2,300,000,000 تومان
زمین ۱۵۰ متری الهیه

زمین ۱۵۰ متری الهیه

آذربایجان شرقی ,تبریز

5 ماه پیش


قیمت: 10,500,000,000 تومان
خاوران فاز یک

خاوران فاز یک

آذربایجان شرقی ,تبریز

5 ماه پیش


قیمت: 46,000,000,000 تومان