فرشته شمالی ۱۳۵ متر دوخواب نما رومی جنوبی طبقه ۳ از ۵

فرشته شمالی ۱۳۵ متر دوخواب نما رومی جنوبی طبقه ۳ از ۵

آذربایجان شرقی ,تبریز

3 هفته پیش


قیمت: 3,500,000,000 تومان
فرشته جنوبی ۱۱۲ متر طبقه دوم نوساز نما رومی نصبیات کامل

فرشته جنوبی ۱۱۲ متر طبقه دوم نوساز نما رومی نصبیات کامل

آذربایجان شرقی ,تبریز

3 هفته پیش


قیمت: 2,600,000,000 تومان
ولیعصر تختی ۱۶۳ متر طبقه دوم سه نبش جنوبی

ولیعصر تختی ۱۶۳ متر طبقه دوم سه نبش جنوبی

آذربایجان شرقی ,تبریز

3 هفته پیش


قیمت: 7,300,000,000 تومان
کوی نصر ۱۱۰ متر جنوبی طبقه اول

کوی نصر ۱۱۰ متر جنوبی طبقه اول

آذربایجان شرقی ,تبریز

3 هفته پیش


قیمت: 2,600,000,000 تومان
ولی امر ۱۵۲ متر طبقه ۷ سه نبش جنوبی

ولی امر ۱۵۲ متر طبقه ۷ سه نبش جنوبی

آذربایجان شرقی ,تبریز

3 هفته پیش


قیمت: 2,800,000,000 تومان
توانیر ولیعصر ۱۳۲ متر

توانیر ولیعصر ۱۳۲ متر

آذربایجان شرقی ,تبریز

3 هفته پیش


قیمت: 2,700,000,000 تومان
توانیر ولیعصر ۱۳۲ متر

توانیر ولیعصر ۱۳۲ متر

آذربایجان شرقی ,تبریز

3 هفته پیش


قیمت: 2,700,000,000 تومان
واحد خدماتی تجاری در ساختمان ماهان ۷۶ متر

واحد خدماتی تجاری در ساختمان ماهان ۷۶ متر

آذربایجان شرقی ,تبریز

4 هفته پیش


قیمت: 2,400,000,000 تومان
اپارتمان 108 متری اخونی

اپارتمان 108 متری اخونی

آذربایجان شرقی ,تبریز

4 هفته پیش


قیمت: 1,738,000,000 تومان
اپارتمان 108 متری اخونی

اپارتمان 108 متری اخونی

آذربایجان شرقی ,تبریز

4 هفته پیش


قیمت: 1,738,000,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان

آذربایجان شرقی ,تبریز

1 ماه پیش


قیمت: 1,100,000,000 تومان
باغ ویلا

باغ ویلا

آذربایجان شرقی ,باسمنج

1 ماه پیش


قیمت: 5,167,000,000 تومان